POLITYKA PRYWATNOŚCI

Home / Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz chylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z dn. 4.05.2016 r. BTS jako Administrator danych osobowych Użytkownika, będącego osobą fizyczną (osoba, której dane dotyczą), podaje następujące informacje.

Postanowienia ogólne

Właścicielem strony oraz Administratorem danych osobowych w stronie angiepiercingstudio.pl jest firma ATL LOVE Angie Piercing Studio z siedzibą w Warszawa, ul. Wańkowicza 7a/9 02-798, NIP: 7971931259; REGON: 363852762.

Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem.

Cel i zakres zbierania danych

Celem przetwarzania danych osobowych jest kontakt w ramach rezerwacji usług oraz formularza kontaktowego: pomoc, rezerwacja usług, rezerwacja szkoleń oraz korzystania z rabatów przypisanych do konta klienta i promocji.

W trakcie rejestracji Konta Użytkownika, Użytkownik ustala samodzielnie hasło dostępu do Konta Użytkownika w systemie rezerwacji oraz podaje następujące dane:

– Imię i nazwisko,
– Adres e-mail,
– Numer telefonu,
– Wiek,
– Adres

Powyższe dane mogą być zmieniane samodzielnie przez Użytkownika po zalogowaniu się do Konta Użytkownika lub poprzez kontakt z  firmą Angie Piercing Studio.

Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych powyższe dane osobowe są przekazywane do firmy obsługującej nasze serwery na podstawie umowy powierzenia danych osobowych: ATL LOVE Angie Piercing Studio z siedzibą w Warszawa, ul. Wańkowicza 7a/9 02-798, NIP: 7971931259; REGON: 363852762.

Dane powyższe nie są przekazywane innym osobom trzecim, jednak mogą zostać ujawnione na wniosek i żądanie uprawnionych organów, np. policji, prokuratury, sądu.

Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

Pliki cookies

Strona internetowa angiepiercingstudio.pl używa ciasteczek (pliki cookies), które służą identyfikacji użytkownika. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w naszej stronie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

W ramach strony stosowane są pliki Cookies sesyjne. Są one plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony) lub zamknięcia przeglądarki internetowej.

Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Strona internetowa zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Strona nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem angiepiercingstudio.pl na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

Zabezpieczenia

Strona stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Strona zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Dane osobowe w naszej stronie są chronione zgodnie z obowiązującymi Ustawami w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Strony internetowe zabezpieczone są certyfikatem SLL, a komunikacja jest szyfrowana. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto w naszej stronie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, strona umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Hasło Użytkownika jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie.

Strona nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Użytkownika. Informacje takie nie są również udostępniane drogą telefoniczną.

Postanowienia końcowe

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ATL LOVE Angie Piercing Studio z siedzibą w Warszawa, ul. Wańkowicza 7a/9 02-798, NIP: 7971931259; REGON: 363852762.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości odnośnie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z biurem właściciela pod adresem e-mail: kontakt@angiepiercingstudio.pl

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu strony oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego